Drogi Użytkowniku, Zanim rozpoczniesz korzystanie z naszego Serwisu zapoznaj się z Regulaminem oraz Polityką prywatności:
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem stron internetowych: www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień w trakcie korzystania z tych stron.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności stron internetowych www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Polityką prywatności wyżej wymienionych stron www.
Przejdź do serwisu

Akcja Woda Bez Promili

Akcja profilaktyczna Woda Bez Promili

W ramach prowadzonej przez nas akcji profilaktycznej Woda Bez Promili zapoznajemy dzieci, młodzież i dorosłych z najważniejszymi zasadami bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Realizacja Akcji odbywa się przez cały rok. Prowadzimy zajęcia w szkołach, zakładach pracy, miejscach publicznych, odwiedzamy festyny i eventy.
Wszystkich zainteresowanych Akcją zapraszamy do kontaktu!