Drogi Użytkowniku, Zanim rozpoczniesz korzystanie z naszego Serwisu zapoznaj się z Regulaminem oraz Polityką prywatności:
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem stron internetowych: www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień w trakcie korzystania z tych stron.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności stron internetowych www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Polityką prywatności wyżej wymienionych stron www.
Przejdź do serwisu

Karty pływackie

Karta Pływacka to rodzaj dokumentu, poświadczającego umiejętności pływania osoby, której została wydana.

Wodne Pogotowie Ratunkowe wydaje karty pływackie w formie plastikowej twardej wodoodpornej karty, którą zawsze można mieć przy sobie i bez względu na warunki atmosferyczne nie ulegnie uszkodzeniu. Karta jest wydawana dożywotnio, nie ma konieczności powtórnego zdawania egzaminu w celu odnowienia karty pływackiej.


Wymagania egzaminacyjne:
  • Przepłynięcie 200 m w wodzie stojącej dowolnym sposobem, w tym co najmniej 50 m na plecach, lub 400 m z pradem wody w tym co najmniej 100 m na plecach.
  • Wykonanie skoku do wody z wysokości co najmniej 0,7 m.
  • Przepłynięcie pod wodą co najmniej 5m, w wodzie stojecej lub 15 m z prądem wody (start z powierzchni wody)

Kartę pływacką bez obowiązku zdawania egzaminu może uzyskać osoba, która ukończyła 12 lat oraz posiada aktualną klasę sportową w pływaniu, a także kursant po ukończeniu kursu na Ratownika Wodnego.

Cena karty pływackiej: 40 zł.


Egzaminatorzy:
  • Karty pływackie wydawane są po złożeniu egzaminu z umiejętności pływania. Egzaminy w celu uzyskania karty pływackiej może prowadzić Ratownik Wodny, który posiada opłaconą składkę na bieżący rok.
  • Egzaminy są przeprowadzane na wodach otwartych, pływalniach i kąpieliskach.
  • Egzamin w celu uzyskania kart pływackich odbywa się w punktach wyznaczonych przez egzaminującego
 
WAŻNE Posiadacz karty pływackiej obowiązany jest przestrzegać postanowień regulaminu oraz przepisów porządkowych obowiązujących na danych wodach.

W razie dodatkowych pytań zadzwoń lub napisz!
Formularz kontaktowy