Drogi Użytkowniku, Zanim rozpoczniesz korzystanie z naszego Serwisu zapoznaj się z Regulaminem oraz Polityką prywatności:
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem stron internetowych: www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień w trakcie korzystania z tych stron.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności stron internetowych www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Polityką prywatności wyżej wymienionych stron www.
Przejdź do serwisu

Przygotowany Wolontariusz

w terminie 01.01.2020- 28.02.2021 Wodne Pogotowie Ratunkowe realizuje projekt pod nazwą Przygotowany Wolontariusz, finansowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Mikroprojekt „Przygotowany Wolontariusz” to działanie mające za zadanie poszerzenie kwalifikacji osób z pogranicza polsko- słowackiego. Ogólnym celem projektu jest poszerzenie umiejętności zawodowych Uczestników, strażaków jednostek osp z rejonów pogranicza, które pozwolą im na podniesienie ich kwalifikacji zawodowych.
W ramach projektu prowadzone będą szkolenia:
- sternik motorowodny,
- pilarz- drwal,
- kwalifikowana pierwsza pomoc,
- wspinaczka linowa.
Szkolenia przeznaczone są zarówno dla Polaków jak i Słowaków. Po ich zakończeniu Uczestnicy otrzymają dokumenty, potwierdzające zdobycie umiejętności.
Realizacja projektu wpłynie w znaczący sposób na poprawę bezpieczeństwa w obszarze działania, zwiększając przygotowanie techniczne do niesienia pomocy w trudnym górskim terenie.

Realizacja zadania:

Szkolenia sternika motorowodnego

W dniach 28-29.07.2020, 31.07-01.08.2020, 07-08.08.2020 i 11-12.08.2020 odbyły się szkolenia na patent sternika motorowodnego.
W szkoleniach udział wzięło łącznie 40 osób. Zajęcia teoretyczne odbywały się w Nowym Targu, a praktyczne na obszarze Jeziora Czorsztyńskiego. Zdobyte wiadomości teoretyczne Uczestnicy mogli zweryfikowac w praktyce. Każda grupa szlifowała umiejętności manewrowania łodzią motorową, niezbędne czynności ratunkowe, klar portowy, a także prace bosmańskie.
Wszyscy Uczestnicy przystąpili do egzaminu i zakończyli go z wynikiem pozytywnym, otrzymując zaświadczenia o zdaniu egzaminu na patent sternika motorowdnego.

Szkolenia kwalifikowanej pierwszej pomocy
W dniach  21-27.09.2020, 28.09-04.10.2020, 26-31.10.2020, 13-15.11 i 19-22.11.2020 w Nowym Targu odbywały się szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Łącznie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy w ramach projektu przeszkolonych zostało 36 osób. Uczestnicy szkolenia zapoznani zostali z zasadami udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, które mogli w praktyce przećwiczyć na profesjonalnym sprzęcie szkoleniowym. Zajęcia prowadzone były przez doświadczonych, czynnych zawodowo ratowników medycznych, dzięki czemu Uczestnicy oprócz "suchej wiedzy" usłyszeli również wiele ciekawostek "z życia wziętych". Wszyscy Uczestnicy przystąpili do egzaminu i zaliczyli go z wynikiem pozytywnym.

Pilarz- drwal
W dniac 10-25.10.2020r realizowany był kurs w tematyce Pilarz- drwal. W szkoleniu uczestniczyło 8 osób. Zajęcia teoretyczne odbywały się w Nowym Targu, a praktyczne w Zubrzycy. Uczestnicy mogli w praktyce zobaczyć jak wygląda praca robotnika leśnego, w czym pomógł im profesjonalny sprzęt oraz doświadczona kadra. Wszyscy Uczestnicy pozytywnie zakończyli kurs i uzyskali stosowne zaświadczenia.

Szkolenia wspinaczki linowej
W dniach 11-16.01.2021 miały miejsce szkolenia z wspinaczki linowej. Zajęcia odbywały się w Nowym Targu, Kluszkowcach Rabce Zdrój. Łącznie udział w nich wzięło 16 osób.
W trakcie zajęć prowadzonych przez doświadczonych instruktorów, strażacy ochotnicy mogli zapoznać się z technikami stosowanymi między innymi przy pracy w trudnym terenie górskim.
Wszyscy Uczestnicy szkoleń zakończyli je z wynikiem pozytywym i uzyskali stosowne zaświadczenia.