Drogi Użytkowniku, Zanim rozpoczniesz korzystanie z naszego Serwisu zapoznaj się z Regulaminem oraz Polityką prywatności:
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem stron internetowych: www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień w trakcie korzystania z tych stron.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności stron internetowych www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Polityką prywatności wyżej wymienionych stron www.
Przejdź do serwisu

Interreg Polska- Słowacja

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wodne Pogotowie Ratunkowe wraz ze Słowackim partnerem Občianske združenie Polska prowadzi program „Tatry- Nasza Szansa”.
Mikroprojekt „Tatry- Nasza Szansa” jest działaniem mającym za zadanie poszerzenie kwalifikacji osób z pogranicza polsko- słowackiego. Ogólnym celem projektu jest poszerzenie umiejętności zawodowych Uczestników, które pozwolą im na zdobycie zatrudnienia w obszarze projektu parasolowego.
W ramach projektu prowadzone będą szkolenia:
- ratownik wodny,
- sternik motorowodny,
- instruktor rekreacji ruchowej- narciarstwo zjazdowe,
- pilarz- drwal,
- kwalifikowana pierwsza pomoc.
Szkolenia przeznaczone są zarówno dla Polaków jak i Słowaków. Po ich zakończeniu Uczestnicy otrzymają dokumenty, potwierdzające zdobycie umiejętności.
Realizacja projektu wpłynie w znaczący sposób na poprawę bezpieczeństwa w obszarze działania, zwiększając liczę osób przygotowanych do profesjonalnego udzielania pierwszej pomocy, jak również poszerzy grono osób przygotowanych do pracy w zawodach niezbędnych w turystycznym regionie Podtatrza.

Realizacja zadania:

Szkolenie sternika motorowodnego

W dniach 16 i 17 października odbyło się szkolenie na patent sternika motorowodnego. W szkoleniu udział wzięło 10 osób. Zajęcia teoretyczne odbywały się w Nowym Targu, a praktyczne na obszarze Jeziora Czorsztyńskiego. Zdobyte wiadomości teoretyczne Uczestnicy mogli zweryfikowac w praktyce- mimo wiatru i przelotnych opadów deszczu grupa szlifowała umiejętności manewrowania łodzią motorową, klar portowy a także prace bosmańskie.
Wszyscy Uczestnicy przystąpili do egzaminu i zakończyli go z wynikiem pozytywnym, otrzymując zaświadczenia o zdaniu egzaminu na patent sternika motorowdnego.

Szkolenia kwalifikowanej pierwszej
W dniach 17-22 października w Nowym Targu odbywało się pierwsze projektowe szkolenie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Kolejne odbyły się w terminach 21-26.11.2017 i 30.01-04.02.2018. Łącznie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy w ramac projektu przeszkolonych zostało 36 osób. Uczestnicy szkolenia zapoznani zostali z zasadami udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, które mogli w praktyce przećwiczyć na profesjonalnym sprzęcie szkoleniowym. Zajęcia prowadzone były przez doświadczonych ratowników medycznych oraz strażaka, dzięki czemu Uczestnicy oprócz "suchej wiedzy" usłyszeli również wiele ciekawostek "z życia wziętych". Wszyscy Uczestnicy przystąpili do egzaminu i zaliczyli go z wynikiem pozytywnym.

Pilarz- drwal
W dniac 14.11-05.12.2017r realizowany był kurs w tematyce Pilarz- drwal. W szkoleniu uczestniczyło 8 osób. Zajęcia teoretyczne odbywały się w Nowym Targu, a praktyczne w Zubrzycy. Uczestnicy mogli w praktyce zobaczyć jak wygląda praca robotnika leśnego, w czym pomógł im profesjonalny sprzzęt oraz doświadczona kadra. Wszyscy Uczestnicy pozytywnie zakończyli kurs i uzyskali stosowne zaświadczenia.

Ratownik wodny
W dniach 27.11-03.12.2017 ośmioosobowa grupa śmiałków podjęła się uczestnictwa w szkoleniu ratownika wodnego. Uczestnicy podczas 7 dni zajęć szlifowali wszystkie neizbędne do pracy ratownika wodnego zagadnienia, takie jak skoki do wody, samoratownictwo, holowanie, pierwsza pomoc. Poznali również sprzęt niezbędny w ratownictwie wodnym, a także przepisy prawne regulujące pracę ratownika wodnego. Ostatniego dnia kursu odbył się egzamin teoretyczny i praktyczny, który wszyscy zakończyli z wynikiem pozytywnym, po czym otrzymali stosowne zaświadczenia.

Manewry służb ratowniczych
26.11.2017 w Bazie Ratowniczej R2 w miejscowości Mizerna nad Jeziorem Czorsztyńskim odbyły się Manewry Służb Ratowniczych. W naszych manewrach udział wzięli Uczestnicy naszych projektowych szkoleń, ale także okoliczne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych oraz jednostki Strażaków ze Słowacji. Przeprowadzenie manewrów pozwoliło Uczestnikom naszych szkoleń przekuć zdobytą wiedzę teoretyczną w praktykę. Praca u boku prawdziwych Strażaków dała im możliwość sprawdzenia się w sytuacji stresowej i niebezpiecznej. Choć wszyscy wiedzieli, że to tylko ćwiczenia, podeszli do nich z ogromną powagą i zaangażowaniem. Wszystkim Druhom, Pozorantom i Kursantom serdecznie dziękujemy za udział w naszych manewrach. Mamy nadzieję, że były one dla Was tak ważną lekcją jak i dla nas.Instruktor rekreacji ruchowej w specjalności narciarstwo zjazdowe

W dniach 12-17.02.2018 w Nowym Targu (teoria) i Bukowinie Tatrzańskiej (praktyka) miało miejsce szkolenie instruktora rekreacji ruchowej w specjalności narciarstwo zjazdowe. Uczestniczyło w nim 10 osób. Uczestnicy przez te dni bardzo ciężko pracowali w trudnych warunkach atmosferycznych, aby ostatecznie pozytywnie zdać egzamin i otrzymać legitymacje Instruktora Rekreacji Ruchowej w specjalności Narciarstwo Zjazdowe. Mimo niesprzyjającej pogody humory wszystkim dopisywały, co można zauważyć na zdjęciach w galerii :)
Pliki do pobrania